Je potrebné upevňovať silu tela, aby sme udržali silu ducha. - VICTOR HUGO

 

Podporte OZ ZDRAVIE V POHYBE 2% z dane.

 

Marek Vojnik Foto Maraton

Cieľom kondície je pripravovať predpoklady pre športový výkon. V prípade všeobecnej športovej prípravy ide o vytváranie predpokladov pre rozvoj špeciálnej trénovanosti.

VPLYVY NA KONDÍCIU

 • dedičnosť
 • životný štýl
 • kvalitný a riadený pohybový tréning

Vytrvalosť – schopnosť dlhodobo vykonávať pohybovú aktivitu. Je jedna zo základných pohybových schopností je nenahraditeľná v mnohých športových odvetviach a často je považovaná za rozhodujúcu.

Stupeň vytrvalostných schopností je dominantný pri aeróbnych športoch ako je atletika, cyklistika, bežecké lyžovanie, ale tvorí aj podstatnú zložku tréningového procesu kolektívnych športoch. Vytrvalosť a určitý stupeň rozvoja vytrvalostných schopností je podstatný aj v bežnom živote.

Vykonávam služby v oblasti: sledovania športovej pripravenosti na úrovni biochemickej analýzy krvných elementov, testovanie koordinácie, vytrvalosti a ďalších parametrov v športovej praxi, vypracovávania tréningových plánov založených na individuálnych potrebách a výsledkoch jednotlivcov, úprava tréningových plánov po traumatických ťažkostiach a výkonnostných obdobiach, sledovania vplyvu hypoxického prostredia, či už v umelých alebo prírodných podmienkach.

Aktívne spolupracujem s odborníkmi z Fakulty Humanitných Vied z katedry telesnej výchovy a športu. Lekárske vyšetrenia a spiroergometriu vykonávam v spolupráci s MUDr.Sylvestrom FIT Aréna v BB.

Zameriavam sa na :

 • redukciu hmotnosti
 • zlepšenie fyzickej kondície
 • úprava životosprávy
 • rast svalovej hmoty
 • formovanie problémových partií, spevnenie a tvarovanie postavy
 • rehabilitačné cvičenia, cvičenia po úrazoch
 • športové poradenstvo
 • individuálny prístup k zverencovi
 • diagnostika trénovanosti
 • prispôsobenie tréningu jednotlivým zložkám športovej prípravy
 • prípravu zverencov na vytrvalostné súťaže (triatlon, maratón, …)
 • organizácia športových podujatí
 • hypoxická príprava športovca na vrcholné podujatie
 • príprava zverenca na vrcholné podujatie, vyladenie formy, strava

Marathon Banská BystricaAktívna spolupráca s marathon BB: odborná pomoc, poradenstvo, diagnostika trénovanosti, odborné konzultácie.Som členom Asociácie kondičných trénerov SAKT.25.6 2016 sa uskutoční 5. ročník Lučatínskej 11 v obci Lučatín.