Priatelia, kamaráti, fanušikovia nášho občianského združenie :)
Po roku tu máme opäť možnosť darovať zo svojích daní svoje 2% bez toho aby to pocítila vaša peňaženka. Tak ako po minulé roky aj vďaka Vám môže naše občianské združenie úspešne fungovať,. Vyzbierané eurá použijeme opäť na športové aktivity naších detí, organizáciu obľubeného podujatia Lučatínska 11, dopravu na preteky a športoviská detí, športové pomôcky , lekárske vyšetrenia a podobne.

Pár dôležitých informácii:

AKO POUKÁZAŤ 2%?

FYZICKÉ OSOBY / ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (>>editovateľné pdf).

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

Do Vyhlásenia (>>editovateľné pdf) doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9.

Údaje k nášmu občianskému združeniu:

Názov: Zdravie v pohybe
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42393931
Adresa: Lučatín 4, Lučatín 97661

Dokumenty na stiahnute:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov zo závyslej činnosti