Cenník

Každý športovec je individualita, preto ceny nastavujem po našej vzájomnej dohode. Záleží od typu športu, od typu tréningu, kolektívu, jednotlivca…

Vypracovanie tréningového plánu predchádza:

  1. osobná vstupná anamnéza, zistenie stavu trénovanosti
  2. diagnostika trénovanosti – test v teréne
  3. následné vypracovanie dlhodobého tréningového plánu prostredníctvom e-mailu + možnosť dennej konzultácie dlhodobého tréningového plánu

TRÉNINGOVÉ PLÁNY PRISPôSOBUJEM INDIVIDUÁLNE = „ŠITÉ NA MIERU“

+ poskytujem mailovú komunikáciu na dennej báze