Kto je Mgr.Marek Vojník?

Moje športové začiatky sa datujú od  roku 1979  , vtedy ako 6 ročný som navštívil výber hokejistov do prípravky  v hokejovom klube MEZ Michalovce. Hokejovú „kariéru“ som uzavrel ako 14 ročný  dorastenec. Keďže na hokejistu netradične som rád behával :) mal sklon k vytrvalostným disciplínam, dostal som sa k atletike, ktorej som venoval ďalšie 4 roky. Zameriaval som sa na dlhé trate. Odtiaľ som presedlal k mojej srdcovej záležitosti duatlonu a triatlonu. Po skončení strednej školy som pôsobil ako inštruktor športu v prvom fitnes centre v Michalovciach, kde som sa mohol triatlonu a duatlonu  popri mojej  práci  maximálne venovať. V roku 1993 som narukoval vtedy do Armádneho strediska vrcholového športu DUKLA Banská Bystrica. V roku 1994 som sa stal členom triatlonového klubu TRIAN ŠK UMB v Banskej Bystrici, kde pôsobím doteraz. Moju aktívnu triatlonovú kariéru som ukončil po úspešnej sezóne v roku 1998.
Som Diplomovaný kondičný tréner najvyššieho V. kvalifikačného stupňa získaného ukončením Mgr. štúdia Telesnej výchovy a trénerstva na KTVŠ FHV UMB

Momentálne sa aktívne venujem vytrvalostným disciplínam, trénerskej činnosti v triatlonovom klube Trian ŠK UMB , odborným konzultáciam v oblasti športu, ako aj organizovaním rôznych športových podujatí. Som členom Asociácie kondičných trénerov SAKT.