Občianske združenie Zdravie v pohybe je dobrovoľným, záujmovým združením fyzických a právnických osôb bez rozdielu rasy, náboženského, politického presvedčenia a štátnej príslušnosti podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Ciele a činnosť združenia :

– zabezpečovanie a podporovanie športových aktivít pre deti a mládež, vytváranie podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a zdravého životného štýlu

– organizovanie a realizovanie športových krúžkov, táborov, pobytov, sústredení a rôznych iných športových aktivít zameraných na zvyšovanie telesnej zdatnosti, zdravia a dobrej kondície

– realizovanie a sprístupňovanie športových aktivít aj zdravotne znevýhodneným osobám

– organizovanie športových súťaží, pretekov, spoločenských a kultúrnych podujatí pre deti a mládež, pre rodiny s deťmi, pre športovcov a  pre širokú verejnosť

– tvorba tréningových plánov, propagačná, konzultačná, poradenská a osvetová činnosť v oblasti športu, zdravia, výživy, regenerácie a zdravého životného štýlu.

zdravie_v_pohybe_logo_final