Uskutočnené akcie

2006 – 2008: V spolupráci s TRIAN UMB – bežecké podujatie beh do vrchu Pansky diel – Šachtička

2008 – 2009: Svetový pohár v hode budzogáňom Lučatín

2008 – 2012: Amatérsky hokejový turnaj na otvorenej ploche

Pripravované akcie